Journalistisk prioritering i Jyllands-Posten

JPNewton-klima3_16juni2013

Forstå journalisters såkaldte “journalistiske” væsentlighedskriterier og prioriteringer hvem der kan. Her er et eksempel fra dagens Jyllands-Posten: Klimakonsekvenser og politiske svigt, som kommer til at påvirke alt og alle inden for få år, placeres som små notitser og afsluttende bemærkninger bagest i avisen.

Af Mik Aidt

Jyllands-Posten står langt fra alene om at nedprioritere denne type historier, som på grund af selvsamme mangel på interesse fra såvel aviserne som avisernes læsere også svigtes af politikerne. Vi kan ikke klandre politikerne for at de nedprioriterer at igangsætte de tiltag, der kunne have afværget klimakatastrofen, så længe aviserne og borgerne i skøn forening vælger at prioritere, som de gør.

Man kan vælge at se det som noget positivt, at JP Søndag trods alt tager emnerne op overhovedet, for klimastof er per definition slet ikke “nyheder” i journalisternes verden. Journalisterne og aviserne gør på denne måde sig selv mere og mere ligegyldige, hvilket avisernes salgstal jo også afspejler. Flere og flere bruger Internettet og hinanden til at finde frem til de nyheder, som betyder noget.

Om bare to år er der mange, som vurderer, at “klima-slaget” vil være tabt. Til den tid vil avisartiklerne alene dreje sig om, hvad vi kan imødese af problemer på grund af klimaforandringerne. Men lige i disse måneder fortæller klimaforskerne og FN os, at dette er absolut sidste udkald, hvis vi vil nå at sadle om og få rettet op på problemet. Derfor er selve det at bringe en artikel om klimaets indvirkning på vinproduktionen uden også på samme sideopslag at fortælle, hvad vi kan gøre for at forhindre det, en uansvarlig formidling af emnet.

Det er så her, at vi stadig er nogen, der håber, at de offentligt og licens-finansierede mediehuse DR og TV2 snart vil træde til og begynde at gøre en forskel. Det “journalistiske” væsentlighedskriterie må tages op til revision. Vi må kræve af vores nyhedsformidlere, at klimastoffet – såvel de gode som de dårlige nyheder fra feltet – kommer frem i forreste linje i medierne.

Og hver eneste gang politikerne svigter The Copenhagen Accord, som de jo selv var så stolte af at have fået ført igennem dengang i Bella Centret i 2009, skal det også helt frem i lyset, så vi får bedre grundlag for at bedømme de beslutninger, de træffer – eksempelvis om skifergas-udvinding på dansk grund, om udvindingen af nye oliefelter i Nordsøen, om statsstøtte til fossile brændsler og til vedvarende energiproduktion, og så videre.

Kommentarer til ovenstående