Klimamediesammenslutning vil være klimabevægelsens fjerde søjle

Klimaforandringerne udgør en stor udfordring på flere niveauer for medievirksomhederne i et samfund, der p.t. så godt som helt og aldeles er bygget på og drives af en fossilbrændstofdrevet økonomi.

Klimamediekoalitionen – The Climate Media Coalition – fortæller, at de “er sig fuldt ud bevidst om størrelsen af den udfordring.” De er også klar over, hvor dybtgående de forandringer bliver, som i den kommende tid kræves af medievirksomhederne.

Samtidig er mediekorporationerne helt uundværlige, hvis den omstilling, som samfundet er nødt til at gennemføre, skal lykkes.

“Kun medierne kan yde det nødvendige inspirerende lederskab, der får samfundet til at gennemføre den form for historisk indsats, som er nødvendig nu. Vi skal omstille hele produktionsapparatet til en CO2-negativ økonomi, hvis vi vil gøre det muligt for menneskeheden at imødegå den eksistentielle trussel, som klimaforandringerne udgør på længere sigt, hvis vi vil undgå udryddelsen – at en ustoppelig global opvarmning kommer til at gøre planeten ubeboelig.”

Som et eksempel nævner koalitionen på sin hjemmeside, at hvis du eller en kollega har planer om at overtale ledelsen om det presserende behov for radikale klimaaktioner på arbejdspladsen, så er der en grundlæggende viden, som de nbefaler, at I sætter jer ind i først.


The fourth pillar
The entire global climate emergency movement concentrates on 3 key pillars – civil society, government and business.

The Climate Media Coalition believes that there is one crucial pillar which needs to be added – the Fourth Estate i.e. the global media.

Therefore, the Climate Media Coalition’s core purpose is to urgently get this fourth pillar installed into the global climate movement’s campaigning architecture i.e. we want the global media to be a core part of the movement’s strategy to eliminate carbon emissions.

Make no mistake, without the positive global backing of the planet’s media for radical action on the climate emergency, we will fail to reduce carbon emissions fast enough to avoid certain global ecological and human catastrophe.

The global media must take the climate emergency as seriously, as the Western media took the second world war, as the existential stakes for nature and humanity are now even higher.

Top 10 Climate Media Coalition Aims
To achieve this objective our Top 10 Climate Media Coalition Aims include:

1/ To get the global media to cease coverage of non-peer reviewed climate-denialism “science

2/ To end the media’s support for lethal fossil-fuel industry.

3/ To persuade the media to promote constructive debate on best and fairest ways to urgently reduce carbon emissions by governments, businesses and individuals.

4/ To have the media promote rather than oppose urgent need to switch to low-carbon lifestyles (i.e. less than one ton/person) and end promotion of high-carbon lifestyles.

5/ To get media to agree an end to acceptance of advertising promoting of fossil fuels.

6/ To encourage corporate marketing departments to assist the effort to help customers reduce their emissions.

7/ To encourage the media/advertising industries to radically reduce their own carbon emissions.

8/ To convince the global advertising/media industries to accept their responsibility to strenuously help rather than hinder efforts to tackle the climate emergency.

9/ To get the global public-affairs industry (political lobbying industry) to accept it is unethical for them to promote the lethal fossil fuel industry.

10/ To convince global media to cover climate science scepticism in proportion to its existence in scientific peer reviewed journals i.e. about 5% or less of coverage.


Det handler ikke kun om formidlingen af stofområdet til medievirksomhedens brugere og kunder, det handler også om virksomhedens egen CO2-belastning.

De giver eksemplet at hvis du er ansat i avisens eller tv-kanalens reklameafdeling og du modtager en annonce for en ferie på den anden side af jordkloden, så kunne du overveje at svare ligesom Greta Thunberg ville have gjort det: “Fly kan udlede op til tre tons CO2 per person. Det svarer til fire års CO2-udslip for en almindelig husholdning. Der er ikke råd til unødvendige flyrejser, så længe vi befinder os i en klimanødtilstand.”

Eller hvis du for eksempel modtager en annonce for en ny bil, så kunne du svare tilbage:

“Nye biler (både EV & ICE) udsender mellem 6 og 40 tons indlejret CO2 fra fremstillingen. Det vil sige, at før de har kørt en eneste kilometer er atmosfæren blevet belastet med hvad der svarer til mellem 8 til 53 års CO2-udslip i en gennemsnitlig husholdning.” ´


Facebook gruppe

Website