POV International: Svigter medierne i forhold til den globale opvarmning?

“Medierne har – endda i egen optik – en stor forpligtelse til at belyse magtmisbrug og uretfærdighed. Den globale opvarmning byder på så store uretfærdigheder og et så fuldkomment magtmisbrug, at selv ikke Europas systematiske slavehandel når dem til sokkeholderne.”

“Vi er Maldivernes undergang. Vi er Bangladesh’ oversvømmelse. Vi er skovbrandene i Californien og Sverige. Vi er Sandy, vi er Katrina. Vi er ekstremvarme, vi er ekstremtørke, vi er menneskelig lidelse.”
~ Magnus Harald Haslebo, 31. oktober 2018

“Skær ned på endeløse artikelserier om burkaer, håndtryk, privatlivspisselort, perifere politiske skænderier, statsministerkandidat-dans og landsbytosserne, så medierne giver plads til at behandle den globale opvarmning proportionalt med dens omfang,” opfordrer Magnus Harald Haslebo de danske medier til i sin artikel i POV International.

“Vesten har svigtet,” mener han: “På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fik jeg og alle de andre banket især to ting ind i hovedet: At journalistik (1) finder sin ammunition i den virkelige virkeligheds faktaafdeling, som det hedder i en lærebog, og (2) at dens rolle er at tale magten lodret imod, hvor denne agerer uretfærdigt og magtfuldkomment. At være de stemmeløses stemme.

Vi finder næppe noget, der er mere faktuelt ubestrideligt, end at den globale opvarmning finder sted, og at konsekvenserne af fortsat handlingslammelse allerede er store og kun vil blive værre.

Medierne har en stor forpligtelse til at belyse magtmisbrug og uretfærdighed. Den globale opvarmning byder på så store uretfærdigheder og et så fuldkomment magtmisbrug, at selv ikke Europas systematiske slavehandel når dem til sokkeholderne.”


» POV International – 31. oktober 2018:
Svigter medierne i forhold til den globale opvarmning?