Rapport om hvordan vi dækker klimakrisen

Hvordan kan nyhedsmedierne dække klimakrisen?’ Syddansk Universitet har udgivet en rapport, der undersøger udfordringer og muligheder i nyhedsmediernes dækning af verdens største nyhedshistorie: klimaforandringerne. 

SDU skriver på deres hjemmeside: “Nyhedsmedierne har en stor opgave, når klimakrisen skal dækkes. De skal balancere en dækning, som beskriver situationens alvor, være omhyggelig med at være faktuelle og imødegå misinformation. Samtidig skal de være kritiske over for politikere og andre magtfulde aktører – men ikke være for negative og skabe et billede af, at fremtiden er håbløs. Der er altså mange interesser, der skal balanceres, når klimakrisen skal dækkes. 

Denne rapport fokuserer på fem udfordringer, som kan spænde ben for klimajournalistikken og giver bud på, hvordan de fem udfordringer kan imødeses på redaktionerne.”

Læs rapporten her

Syddansk Universitet med Ralf Andersson i spidsen holdt i forbindelse med udgivelsen af rapporten også et seminar om emnet. Post på Linkedin:

FEM UDFORDRINGER
Rapporten udpeger fem områder, der stikker ud i forhold til de udfordringer, medierne oplever, når de dækker klimakrisen:

  1. Manglende prioritering
  2. Læserne vil ikke have det
  3. Negativ vinkling
  4. En kompliceret fortælling
  5. Aktivisme-dilemmaet

PRIORITERING: ANBEFALINGER
Der er enighed om, at klima er et væsentligt område, og at det bør dækkes, men på dagen og når det handler om ressourcer, kan det være svært at få det prioriteret. Rapportens forfattere beskriver en række grunde til, at klima bør have en prioritering i medierne:

“Det er et emne, der optager danskerne og bekymrer dem, og der er et behov for en kritisk presse, som modarbejder misinformation og oversætter klimavidenskaben, så alle forstår udfordringerne. Som med alle andre stofområder, er det vigtigt at have et forudgående kendskab til, hvad der er op og ned, og hvad der skal til for at få den grønne omstilling til at lykkes, da der ellers kan skabes en åben flanke for misinformation.

Men udfordringen er at få det ind som en integreret del af dækningen. Det kræver blandt andet, at der er afsat ressourcer til at håndtere stofområdet, samt at der er truffet en klar redaktionel beslutning om, at det er et prioriteret område, som flere medier også har gjort.

For at lykkes med klimadækningen er der brug for en hjælpende hånd i form af en klar prioritering fra topledelsen, uddannelse af journalisterne og ikke mindst redaktionelle strukturer, som understøtter en kontinuerlig dækning, så klimastoffet ikke skubbes til side af breaking-nyheder på dagen.

Skab fundamentet

• Afklar ambitionsniveau – gør det klart, hvor meget og hvordan klimastoffet skal behandles på det specifikke medie
• Skab de rette strukturer til at understøtte en prioritering af klimastoffet
• Afsæt ressourcer, der passer med ambitionsniveauet
• Klæd journalister og redaktører på til at håndtere opgaven
• Gør det til en integreret del af alle stofområder
• Skab et fælles sprog”