Fox News: Skandaløst forsøg på vildledning om FNs klimarapport

Fox News udskiftede FN-klimarapport med en falsk rapport.

fow-news-IPCC-fake-report

Budskabet i den seneste rapport fra FNs klimapanel, IPCC, er krystalklart: klimaforandringerne er reelle, de er forårsaget af mennesker, og de vil fortsætte med uformindsket styrke. Vi kommer til at se langt mere farlige konsekvenser i de kommende årtier, som sandsynligvis vil være umulige at stoppe, med mindre vi vælger at reducere de globale CO2-udledninger.

Blandt de sædvanlige leverandører af klimaændrings-misinformation – aviser som den amerikanske Wall Street Journal, britiske Daily Mail og Rupert Murdochs The Australian – har påstande om, at medlemmer af IPCC skulle have nedjusteret deres videnskabelige tillid til dette budskab været udbredt i dagene op til rapportens udgivelse i slutningen af september 2013.

Men den amerikanske tv-station Fox News tog lige skridt videre.

I dagene, der ledte op til offentliggørelsen af den faktiske IPCC-rapport, har Fox News direkte forsøgt at vildlede sine seere ved at fokusere opmærksomheden på en anden rapport, der har næsten samme navn og som er udgivet af en instans, som kalder sig ‘NIPCC’, og som blot gylper de sædvanlige forslidte klimabenægter-myter og fejlagtige pointer op. Rapporten er ikke videnskabeligt peer-reviewed, og den er udgivet af det miskrediterede Heartland Institute, som er kendt for at propagandere imod at klimaforandringerne skulle være menneskeskabte.

Ifølge Media Matters for America havde øvelsen på Fox News kun til formål at aflede opmærksomheden fra de faktiske videnskabelige beviser, som IPCC formidlede fra Stockholm.

Virkeligheden er, at IPCC har skærpet tonen og angiver en endnu højere videnskabelige sikkerhed for, at afbrænding af fossile brændstoffer og andre menneskelige aktiviteter er ansvarlige for den opvarmning af kloden, som er sket over det sidste halve århundrede. De har hævet deres vurdering fra at være “meget sandsynligt” i den foregående rapport til “ekstremt sandsynligt” i den nuværende.

Det måske mest eklatant eksempel på disse pressens skandaløse forsøg på at vildlede og sprede forvirrig stod Daily Mail-skribenten David Rose for. Han har i forvejen ry for at fortegne og fordreje klimaforskningens resultater, sådan som det i øvrigt også er set forsøgt på dansk jord i gratisavisen MetroXpress.

metroxpress-istid-artikel

David Rose skrev i sin klumme den 14. september:

“As recently as October 2012, in an earlier draft of this report, the IPCC was adamant that the world is warmer than at any time for at least 1,300 years. Their new inclusion of the “Medieval Warm Period” – long before the Industrial Revolution and its associated fossil-fuel burning – is a concession that its earlier statement is highly questionable.”

Hvordan David Rose kan finde på at påstå dette fremstår som en gåde. Måske har han simpelthen overhovedet ikke læst eller ikke engang skimmet det udkast til rapporten, som han skriver om, spalte op og spalte ned. For hvis han havde, ville han være klar over, at det når frem til den stærkeste konklusion nogensinde fra IPCCs side med hensyn til den nye globale opvarmning.


Live Science – 26 September 2013:
Michael Mann: Climate-Change Deniers Must Stop Distorting the Evidence (Op-Ed)
Artikel af Michael Mann, som er professor i meteorologi ved Penn State University og blev anerkendt i 2007 sammen med andre IPCC-forfattere for at have bidraget til tildelingen af ​​Nobels Fredspris 2007 for sit arbejde som ledende forfatter på et kapitet i IPCCs tredje Scientific Assessment Report.


MediaMatters.org – 18 September 2013:
Fox News udskifter FN-klimarapport med en falsk rapport


Kommentarer til ovenstående