Analyse: Mediedækningen af klimaet er forudindtaget

olaf-danielsen-collage

En analyse af de største danske avisers dækning af FN-klimakonferencerne viser, at klimajournalister vælger de kilder, der bekræfter den indstilling til klimaspørgsmålet, som journalistens avis i forvejen har til emnet.

“Klimadækningen kan kvalificeres og gøre mere end at referere resultaterne fra den nyeste klimaforskning – blandt andet ved ved at gå mere kritisk til politikerne,” siger lektor Oluf Danielsen, dr.phil i kommunikation ved Roskilde Universitet, som i en artikel i Politiken under overskriften ‘Klimajournalistik. Ens dækning af FN-møder’ beskriver, hvordan danske aviser stort set benytter de samme typer af kilder, når de skriver om FN’s klimakonferencer: De taler allerhelst med politikerne, i langt mindre grad med klimaforskerne og kun i undtagelsestilfælde med klimaaktivister.

Samtidig beskriver Oluf Danielsen i sin ny 700-siders doktorafhandling, ‘Klimaet på dagsordenen – Dansk klimadebat 1988-2012’, der også udgives i bogformat, hvordan journalisterne har tendens til at udvælge de kilder, som de på forhånd ved vil bekræfte avisens grundtone i klimadækningen.

Dagbladet Information, som igennem årene har haft en klimaalarmistisk grundtone, gengiver typisk klimaforskernes opfattelser, mens Weekendavisen, som igennem årene været klimaskeptisk, søger andre, naturlige forklaringer baseret på eksempelvis solforskning, som ikke anerkendes af FNs Klimapanel.

Mikrofonen rettes mod politikerne
I doktorafhandlingen analyserer Oluf Danielsen den journalistiske dækning af de 20 globale FN-klimakonferencer i henholdsvis Berlingske, Weekendavisen, Information, Jyllands-Posten og Politiken. Optællingerne viser, at politikere fylder langt mest som kilder til historierne i aviserne. Diplomater rangerer også højt, mens internationale organisationer og FN-repræsentanter er lavt prioriterede kilder.

Brugen af forskere er på nogenlunde samme lave niveau i alle aviser. Berlingske og Jyllands-Posten har flere erhvervskilder end Information og Politiken, mens sidstnævnte har flest NGOer som kilder.

Berlingske har eksempelvis i sine artikler fra de 20 globale FN-møder interviewet 237 politikere, 42 forskere, 27 NGOer og 13 internationale organisationer.

Politiken har til sammenligning interviewet 196 politikere, 42 forskere, 98 NGOer og 29 internationale organisationer.

Tvivlsomme budskaber
I et interview med OrganicToday.dk, Danmarks største privatejede og uafhængige grønne netavis, fortæller Oluf Danielsen, at klimanyheder bærer præg af, at nogle journalister lader forskere med tvivlsomme budskaber komme til orde:

“Journalisterne citerer for eksempel forskere, der påpeger, at opvarmningen skyldes naturlige variationer i det globale klima forårsaget af blandt andet variationer på Solen til trods for at den slags forskningsresultater er blevet tilbagevist af det store flertal af klimaforskere,” påpeger han.

Her følger et uddrag fra interviewet:

“Information bekymret, Weekendavisen optimistisk
Oluf Danielsen påviser i sin gennemgang af artiklerne, at Informations tilgang er karakteriseret ved en bekymret grundtone om, at klimaet kan forandre sig uopretteligt med ekstreme vejrsituationer – med oversvømmelser, bl.a. på grund af afsmeltning af isen og stigninger af havet, eller kraftig tørke med skovbrande.

Weekendavisens tilgang er derimod mere optimistisk: Naturlige klimaforandringer har altid fundet sted, bl.a. forårsaget af ændringer i Solens udstråling af energi, så Jorden og klimaet skal nok klare sig, fornemmer man.

– Information gengiver klimaforskernes opfattelser, mens Weekendavisen omvendt søger andre, naturlige forklaringer, baseret på sol-forskning, som ikke anerkendes af Klimapanelet. Der er også stor forskel på de kilder, medierne vælger – det lader til, at journalisterne vælger de kilder, som de på forhånd ved bekræfter avisens grundtone i klimadækningen, forklarer Oluf Danielsen. (…)

Konkrete forslag
Oluf Danielsen har nogle konkrete forslag til, hvordan journalisterne kan forbedre deres klimadækning og komme udover blot at referere resultaterne fra den nyeste klimaforskning eller begivenheder uden konkrete resultater.

– Journalisterne kunne i højere grad påpege og udstille forskellen på, hvad der siges som led i klimaforhandlingerne, og hvordan der handles, lyder en af opfordringerne fra forskeren.”
organictoday.dk


“Valg af kilder viser forholdsvis ensartede mønstre i den måde, journalisterne møder de store klimakonferencer med mange processer og beskedne resultater på. Hvis det i Paris [når den næste store klimakonference afholdes sidst på året] ikke lykkes at træffe en afgørende beslutning om at reducere udslip af drivhusgasser, må konferencerne enten ophøre eller finde nye former. Klimaproblemerne består, så journalisterne vil fortsat følge udviklingen, især hvis den kommer til at indeholde rigtige nyheder,” skriver Oluf Danielsen i Politiken den 6. marts 2015.


Læs mere

» Organic Today – 6. marts 2015:
Aviserne vinkler artikler om klima meget forskelligt
“KLIMA: Klimajournalister vælger de kilder, der bekræfter deres vinkel. Dr. phil. Oluf Danielsen har undersøgt danske mediers dækning af klimadebatten i en ny doktorafhandling. Mediedækningen af klimaet er langt fra uproblematisk, konkluderer forskeren, der i dag modtog landets første doktorgrad i kommunikation.” Artikel af Gustav Bech


» Information – 7. marts 2015:
Rapport: Medier vælger side om klima
“Når Informations læsere åbner avisen og læser om klima, møder de ofte bekymrede klimaforskere. Slår man derimod op i Weekendavisen, støder man oftere på optimistiske røster.” Artikel af Jeppe Jul Garnak


» Mediawatch – 6. marts 2015:
Ny afhandling sætter klimadækning under kritisk lup
Forsker bag ny doktorafhandling om dækningen af klimaspørgsmål mener bl.a., at journalister bør blive bedre til at pege på forskellen mellem politikernes intentioner og praksis. Artikel af Louise Reseke


» Roskilde Universitet – 5. marts 2015:
Ny doktorafhandling: Klimajournalister vælger de kilder, der bekræfter deres vinkel
Dr. phil. Oluf Danielsen har undersøgt danske mediers dækning af klimadebatten i en ny doktorafhandling. Mediedækningen af klimaet er langt fra uproblematisk, konkluderer forskeren, der modtager landets første doktorgrad i kommunikation d. 6. marts. Artikel af Camilla Buchardt, journalist, Kommunikation og Rektorsekretariat.Doktorafhandlingen ‘Klimaet på dagsordenen’ udkommer som bog på forlaget Multivers.

Oluf Danielsen er ansat ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier ved Roskilde Universitet. Han forsvarede sin doktorafhandling på Roskilde Universitet den 6. marts 2015 og blev dermed den første i Danmark, der opnår en doktorgrad i kommunikation – dr.comm.