Nyt klimavidensværktøj: Climate Feedback

climate-feedback copy

Offentligheden er forvirret over, hvad videnskaben siger om de menneskeskabte klimaforandringer. Kun 23% af amerikanerne siger, at de har nok information til at danne sig en mening om emnet, mens 40% af amerikanerne har en opfattelse af, at forskerne er uenige om, hvorvidt klimaet ændrer sig i øjeblikket.

Det står i skarp kontrast til den aktuelle virkelighed inden for klimavidenskaben, hvor flere end 95% af aktive og publicerende klimaforskere er enige om, at menneskelige aktiviteter har direkte indflydelse på klimaet og ændrer det.

Målet med det nye Climate Feedback værktøj er at gøre de videnskabelige realiteter om klimaændringerne bedre kendt i offentligheden ved at give enhver læser mulighed for at se, hvor troværdige de online oplysninger er, og samtidig give pålidelige anvisninger til tilgængelige videnskabeligt baserede oplysninger.

Climate Feedback bringer ekspertise fra det videnskabelige miljø ind ​​online-klimadækningsuniverset for at give såvel læsere som skribenter feedback om indholdets videnskabelige troværdighed.

Climate Feedback er et projekt, der er blevet født ud af den virkelighed, at vi står på et kritisk tidspunkt i historien – et tidspunkt, hvor vigtige beslutninger skal tages om hvordan vi forholder os til klimaforandringerne. Det er et projekt baseret på den forståelse, at for vores demokratier kan give os de rigtige handlemuligheder, må borgerne have adgang til videnskabeligt korrekte oplysninger. Og det er et projekt, der bygger på den overbevisning, at det er en borgerpligt for videnskabelige fagfolk at blive bedre til at informere deres medborgere om deres respektive ekspertiseområder.

» www.climatefeedback.orgNew tool: Climate Feedback

The public remains largely confused about the science of human-induced climate change. Only 23% of Americans say they have enough information to make up their mind on the issue, while 40% of Americans think scientists do not agree on whether the climate is currently changing.

This is in stark contrast to the current reality of climate science, as more than 95% of actively publishing climate scientists agree that human activities are directly influencing the climate and changing it.

The aim with the new Climate Feedback initiative is to make the scientific realities of climate change better known to the public by allowing every reader to see how trustworthy their online information is, while also providing reliable and accessible references to science-based information.

Climate Feedback brings the expertise of the scientific community into the world of online climate coverage to provide readers and authors with in-situ feedback about the content’s scientific credibility.

Climate Feedback is a project born from the reality that we are at a critical moment in history, one in which important decisions about climate change must be made. It’s a project born from the understanding that in order for our democracies to choose the right courses of action, citizens must have access to scientifically accurate information. And it’s a project born from the belief that it’s the civic duty of scientific professionals to better inform their fellow citizens in their respective areas of expertise.

» www.climatefeedback.org