Debat om (klima)-journalistiske standarder i Australien

Avaaz by Maja Suslin

I forbindelse med udgivelsen af den store FN klimarapport anklager en australsk medieforsker medierne i Australien, USA og Storbrittanien for at være politiserede og bevidst skabe ‘falsk balance’ i dækningen af klimaforskningens resultater.

Pressens ret til at holde sig fri af politisk indblanding, og befolkningens ret til at blive underrettet om klodens tilstand af nyheds-og aktualitetsprogrammer, der er i deres interesse. Det er den slags rettigheder, denne sag drejer sig om, mener David Holmes, som er Senior Lecturer i Communications and Media Studies ved Monash University i Australien. Har har i oktober 2013 skrevet to artikler i The Conversation, hvor han kalder på en reform, der stiller krav til journalistiske standarder for nyhedsformidling i almindelighed og videnskabsrapportering i særdeleshed.

Han beskriver på den ene side, hvordan medierne synes at have overgivet sig til et medie-industrielt og politisk kompleks af klima-benægtelse, og på den anden side, at News Corp, der ejes af Rupert Murdoch og som udgiver de fleste australske aviser, i forbindelse med den nye FN-klimarapport dog synes at have opnået en form for konsensus i nyhedsorganisationen om, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

“Global opvarmning er standset”
I maj måned fremførte en af News Corps skribenter, den pensionerede geolog Bob Carter, at der ikke finder nogen global opvarmning sted. “Planeten blev varmet cirka 0,7 grader op i forrige århundrede, men derefter er opvarmningen standset,” anførte han – og slap øjensynligt godt afsted med det. For han gentog nemlig påstanden i sit tv-show på Channel Ten den 22. september 2013.

Bob Carter, der regelmæssigt skriver i The Australian og Sydney’s Daily Telegraph, modtager angiveligt økonomisk støtte fra det amerikanske Heartland Institute, som fører en nærmest grotesk vildledningskampagne imod den FN-autoriserede klimavidenskab, og han er også en central figur i Institute of Public Affairs og dette instituts kampagner mod klimavidenskaben i Australien. Instituttet blev stiftet af Rupert Murdochs far.

David Holmes beskriver, at en række af de vildledningsmanøvrer, som blev rullet ud i dagene op til udgivelsen af FN-klimarapporten, kan føres tilbage til én bestemt person, amerikaneren Judith Curry, som er professor ved Georgia Institute of Technology. Judith Curry driver en blog, der lefler for klimabenægtere, og et firma, der leverer vejrudsigter og som har mineselskaber som kunder. I den seneste tid har Judith Curry fået spalteplads i The Australian, og hun står i høj kurs hos journalister som Bob Carter, der er interesseret i at angribe konsensus-klimavidenskaben.The Conversation – 3 October 2013:
Politicised media: false balance and the pseudo climate debate
Artikel af David Holmes, Senior Lecturer, Communications and Media Studies ved Monash University i Australien


“The whole point of my article was to establish the “false balance” and the pseudo “debate” that has been promoted by journalists intent on creating doubt about the science.”

The Conversation – 7 October 2013:
Climate change and the politics of consensus
Artikel af David Holmes, Senior Lecturer, Communications and Media Studies ved Monash University i Australien


Kommentarer til ovenstående